Keyfiyyət politikamız

Keyfiyyət politikamızı necə yüksək tuturuq?

Shoptime.az  Azərbaycanda və Türkiyədə öz işində qabaqcıl təcrübələrə sahib olan, müasir texnikalardan istifadə edərək istehsal fəaliyyəti göstərən, öz vəsaiti hesabına xarici ölkələrin məhsullarını Respublikamıza idxal edən böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edərək məhsulların keyfiyyətini qaranti altına alır. Bu gün hər kəsə məlumdur ki, maddi gücü çox olan böyük şirkətlər dünyadakı öz nüfuzlarını qoruyub saxlaya bilmək üçün bir-birindən keyfiyyətli məhsullar istehsal edirlər. Shoptime.az ailəsi də bu şirkətlər haqqında geniş araştırmalar apardıqdan sonra, keyfiyyətindən əmin olduğu məhsulların satışını təşkil edir.

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

Blog