Vaxtınıza qənaət edin!

Yorum 0

Vaxtınıza qənaət edin, izin verin almaq istədiyiniz hər şey sizə gəlsin!    Hələ yaxın zamanlara qədər siz təsəvvür belə etməzdiniz ki, siz heç bir yerə getmədən, evdə komputer qarşısında oturaraq almaq istədiyiniz hər bir şeyi evinizə sifariş edə bilərsiniz!... Shoptime.az saytı olaraq bizim əsas fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Almaq istədiyiniz hər bir şeyi qapınıza gətiririk. Kredi-kartı, bank həvaləsi və ən əsası da Qapınızda ödəmə...

Davamını oxu
E-ticarətin əsas prinsipləri

Yorum 0

4.1. Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin hüquqi tənzimlənməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:4.1.1. iştirakçıların hüquq bərabərliyi;4.1.2. iştirakçıların iradə sərbəstliyi;4.1.3. iştirakçıların əmlak müstəqilliyi;4.1.4. mülkiyyətin toxunulmazlığı;4.1.5. müqavilə azadlığı;4.1.6. sahibkarlıq fəaliyyətinin maneəsiz həyata keçirilməsi;4.1.7. azad və ədalətli rəqabət;4.1.8. malların, xidmətlərin və maliyyə vəsaitl...

Davamını oxu
E-ticarətin iştirakçılarına olan tələblər

Yorum 0

5.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyətə xüsusi razılıq (lisenziya) nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, mövcud qanunvericiliyə müvafiq qaydada hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatından keçdiyi və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ əldə etdiyi andan satıcı (təchizatçı) kimi fəaliyyətə başlaya bilər.          ...

Davamını oxu
Kommersiya bildirişi

Yorum 0

6.1. Elektron ticarətin təşviq edilməsi məqsədilə satıcı (təchizatçı) kommersiya bildirişindən istifadə edə bilər. Kommersiya bildirişi aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:6.1.1. bildirişin kommersiya xarakterli olması aydın bildirilməlidir;6.1.2. kommersiya bildirişini göndərənin adı və ünvanı dəqiq göstərilməlidir;6.1.3. satışı stimullaşdırmaq məqsədilə qanunvericiliklə icazə verilmiş güzəştlər, mükafatlar və hədiyyələr k...

Davamını oxu

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

Blog